Benefits of doing KM

จากบทความของ Stan Garfield เรื่อง 15 Knowledge Management Benefits การ์ฟิลด์ระบุว่าประโยชน์ที่ได้จากการทำ Knowldge Management มีทั้งหมด 15 ข้อด้วยกันดังนี้ ทำให้การตัดสินใจในเรื่องที่จะทำดีขึ้นและเร็วขึ้น (Better and faster decision making) ทำให้เราสามารถหาข้อมูลและทรัพยากรที่ใช้ในการทำงานได้ดีขึ้น (Easy to find relevant information and resources) การนำเอาแนวความคิด เอกสาร และ ความเชี่ยวชาญ กลับมาใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (Reusing ideas, documents, and experties) หลีกเลี่ยงการทำซ้ำ (Avoid redundant effort) หลีกเลี่ยงการทำผิดซ้ำสอง (Avoid making same mistake twice) ใช้ความรู้ความสามารถที่เคยสร้างมาให้เกิดประโยชน์ (Taking…

Continue Reading →

Important of Learning with Deep Understanding

“It is the peculiarity of knowledge that those who really thirst for it always get it.” Richard Jefferies เมื่ออาทิตย์ก่อนผมได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับพี่ๆน้องที่เรียนด้วยกันมาในมหาวิทยาลัย ในงานมีรุ่นพี่ท่านหนึ่ง ท่านเป็นคนที่เรียนไปสนุกไปกับชีวิตระหว่างเรียน ผลการเรียนจึงออกมาไม่ได้ดีอย่างที่หวัง เมื่อจบออกไปก็เปิดบริษัททำอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ ถ้าเป็นศัพท์ปัจจุบันนี้ก็คงต้องเรียกว่า Start-up รุ่นพี่ท่านนี้ก็ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นในยุคที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพิ่งเริ่มต้น จำได้ว่าท่านได้ประดิษฐ์แผงวงจรให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแสดงภาษาไทยได้ บริษัทของรุ่นพี่ท่านนี้ก็เติบโตมาเรื่อยๆปัจจุบันบริษัทมีกำไรหลายพันล้านบาทต่อปี การมาเจอในครั้งนี้ทุกอย่างเหมือนกับการย้อนเวลากลับไปหลังจากไม่ได้เจอกันกว่า 30 ปี ในงานนี้มีโอกาสที่น้องๆที่เพิ่งเริ่มชีวิตการทำงานได้มาพูดคุย มีประโยคนึงที่รุ่นพี่ท่านนี้พูดถึงน้องๆที่น่าสนใจคือเรื่องการเรียนรู้ ท่านบอกรุ่นน้องว่า “พี่นี่ตอนเรียนหนังสือก็ไม่ได้สนใจ เรียนก็ไม่ดี แต่เมื่อทำงานเราทำด้วยความชอบความสนุก แต่ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้ แล้วต้องรู้ให้จริง ต้องลงมือทำให้เห็น” เรื่องการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ในบริษัทใหญ่ๆที่มีคนมีความรู้ความสามารถในแขนงต่างๆมาประกอบกันในการทำงาน นำความรู้และประสพการณ์ที่หลากหลายมาร่วมกัน บริษัทถึงจะดำเนินไปได้ บางครั้งบริษัทเหล่านี้ก็ลืม นึกถึงแต่เพียงว่าจุดมุงหมายของบริษัทคืออะไร มีการกำหนด Core Working Discipline…

Continue Reading →

Elephant in the Living Room

เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า “ตาบอดคลำช้าง”คำว่า หรือคำว่า”ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิด” มาบ้างแล้ว ทั้งสองเป็นคำพังเพยที่อาจจะคุ้นหูกันดีสำหรับคนไทย คำพังเพยทั้งสองเกี่ยวกับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่ แต่คำว่า “Elephant in the Living Room” อาจจะไม่เป็นคำที่คนไทยคุ้นเคยนักเพราะเป็นคำพังเพยของฝรั่ง ความหมายของคำนี้คือ มีสัตว์ตัวใหญ่เท่าช้างเลยอยู่ในห้องนั่งเล่น แต่ไม่มีใครพูดถึงมันเลย KM ก็เปรียบเหมือนมีช้างอยู่ในห้อง แต่คนที่อยู่ในห้องไม่ได้กล่าวถึงทั้งๆที่รู้ว่ามันสำคัญ จากการที่ได้ไปพูดคุยกับหลายๆท่านในหลายๆองค์กรในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำ KM ในแต่ละที่ แต่ละท่านที่เราได้คุยมีการพูดถึง KM ในทางที่ดี มีความเข้าใจในการทำ KM และเข้าใจถึงประโยชน์ของ KM ที่มีต่อองค์กรพอสมควร แต่การจัดทำ KM ในองค์กรของไทยโดยเฉพาะภาครัฐยังมีแนวทางการจัดการในระดับบุคคลหรือภายในหน่วยงานในระดับส่วน การบริหารจัดการยังไม่ขึ้นไปถึงในระดับหน่วยใหญ่หรือกระจายไปในระดับองค์กร ปัญหาที่มักจะพบคือผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ หรือไม่ได้จัดให้การจัดการ KM และการปฏิบัติอย่างจริงจัง การทำ KM เป็นนโยบายที่ถูกผลักดันในเชิงนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง แต่ขาดการจัดการที่เป็นระบบ จริงจัง และเป็นรูปธรรม KM จึงเป็นเสมือน Elephant in the…

Continue Reading →